Veiligheid

voor iedereen

Veilig werken, veilig verblijven en veilig reizen: dat is waar we voor staan. Wij nemen de veiligheid van onze medewerkers, van onze klanten, onze bezoekers en voorbijgangers uiterst serieus.

 

Het is onze overtuiging dat niets van wat doen het waard is om gewond te raken. Veilig en gezond werken maakt daarom integraal deel uit van het vakmanschap en (technisch) inhoudelijke kennis van onze mensen en diegenen met wie we samenwerken.

Omgaan met veiligheid

Veiligheid is onderdeel van ons dagelijks werk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en bespreken (on)veiligheden open en eerlijk met elkaar. Hierbij staan we open voor feedback, waarmee wij vervolgens professioneel en respectvol omgaan. Iedereen krijgt altijd instructies en heeft de verantwoordelijkheid om zijn eigen veiligheid en die van anderen te beschermen. Elkaar alert houden op risicovolle situaties is van groot belang. Daarom heeft iedere medewerker het recht het werk stil te leggen als hij/zij denkt dat de veiligheid of gezondheid in het gedrang komt.

Zero-tolerancebeleid

We zijn ons altijd bewust van de gevolgen van veranderingen. Daar reageren en anticiperen we op. Wij zorgen ervoor dat wijzelf en anderen leren van onze veiligheidservaringen. We delen informatie om risico’s te beheersen en eventuele herhalingen van incidenten te voorkomen. Onze houding ten opzichte van veiligheid en gezondheid is positief, opbouwend en met oog voor het goede. Maar bij schending van veiligheidsvoorschriften en -regels zijn we scherp en hanteren we een zero-tolerancebeleid.

Ongevalsvrij werken

Wij streven naar ongevalsvrij werken. Ook van bijna-ongevallen of -incidenten willen we leren, zodat we de veiligheidsmaatregelen kunnen aanpassen of verscherpen. Onze takken Keyter en Intarcon leren van elkaar en van de veiligheidsprogramma’s per werkgebied. Alleen zo kunnen we werk maken van ons gouden principe: iedereen blijft ten alle tijden gezond.

Veiligheid voor iedereen

Veiligheid gaat in onze ogen verder dan de veiligheid van onze eigen mensen. Als bezoeker beschik je over de juiste toegang, heb je de nodige voorbereidingen getroffen en draag je de juiste veiligheidsuitrusting. Partners, klanten en andere betrokkenen moeten altijd veilig met en voor ons kunnen werken.