MOTRIL (SPANJE)

  03-02-2022

  INTARCON R152A

Verbetering

van de energie-efficiëntie

In de Zuid-Spaanse stad Moril is NEVAMAR Congelados gevestigd. De organisatie is opgericht in 2010 en actief in de vishandel (zeevruchten, inktvis, zeeduivel, heek, inktvis, zwaardvis en haringhaai). Jaarlijks verkoopt het bedrijf ruim 400.000 kg vis en heeft het een omzet van meer dan €3,5 miljoen.

 

Voor NEVAMAR Congelados is koel- en vriestechniek van levensbelang. Tijdens het ontwerpproces hebben we ons gefocust op de energiezuinigheid van de machine, maar ook op het minimale gebruik van natuurlijke koudemiddelen (met een laag GWP). Zo is de geleverde machine een duurzame oplossing voor zowel de bedrijfstoekomst alsook de impact die het heeft op de omgeving.

Zo is de geleverde machine een duurzame oplossing voor zowel de bedrijfstoekomst alsook de impact die het heeft op de omgeving.

Welke opties waren er?

Indirecte koeloplossingen met secundaire koudedragers, zoals glycol, zijn een eenvoudig alternatief met een lage koudemiddelvulling. Toch is er bij dit project gekozen voor een primair koudemiddel met een zeer laag GWP, namelijk R-152a. Dit koudemiddel heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen en een veel lagere impact op het milieu. Bovendien is voor installaties met lage temperatuurtoepassingen het gebruik van een subkritische CO2 installatie, met als condensor het glycolsysteem, een interessante optie.

Milieuvriendelijke vervanger

R-152a (difluorethaan) is een milieuvriendelijke vervanger voor R-134A voor middentemperatuur toepassingen.

R-152a tast de ozonlaag niet aan, heeft weinig impact op onze ecologische omgeving, kent een zeer goede thermodynamische efficiëntie en heeft een lage GWP-waarde (124).

 

R-152a is een zuiver gefluoreerde koolwaterstof met een formulering die sterk lijkt op R-134a. Het heeft een dampdrukcurve die nagenoeg gelijk is aan R-134a (met een afwijking van slechts 2K) en heeft dezelfde chemische eigenschappen. Hierdoor is het toepasbaar in combinatie met vrijwel alle materialen, koeltechnische componenten, thermostatische ventielen, compressoren en smeeroliën.

R152a is een zuiver gefluoreerde koolwaterstof met een formulering die sterk lijkt op R134a.

Toch heeft R-152a ook thermodynamische eigenschappen die superieur zijn aan R-134a en HFO’s. De warmteoverdrachtscoëfficiënt van het koudemiddel in de verdampers neemt met ongeveer 20% toe, dankzij de betere fysische eigenschappen. Anderzijds wordt door de lagere viscositeit van het gas de drukval in de zuigleidingen met 30% verminderd.

 

Het lagere molecuulgewicht van R-152a geeft het een hoge latente verdampingswarmte, een groter volume-efficiëntie van de compressor en een betere COP-prestatie van de koelcyclus met een hogere persgastemperatuur van ongeveer 10K in vergelijking met R-134a.

De oplossing

We hebben bij dit project gekozen voor een installatie die is gericht op industriële processen (zoals visverwerking).

In dit geval is gekozen voor een indirect-direct cascadekoelsysteem samengesteld uit een compacte glycolchiller, werkend met R-152A als koudemiddel en glycol als koudedrager en geschikt voor buitenopstelling, voor de hoge- en middentemperaturen in combinatie met een subkritisch CO2 DX systeem voor de vriestunnels en vriesopslag.  

We hebben bij dit project gekozen voor een installatie die is gericht op industriële processen.

De compacte glycolchiller heeft een koelvermogen van 240 kW verdeeld over 3 koelcircuits en een lage R-152a koudemiddelvulling (3 x 17 kg). Daarnaast zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van energie-efficiëntie (zoals EC-motorventilatoren), terugwinning van de restwarmte uit condensor en toepassing van variabele flow pompen in het hydraulisch circuit.

 

De subkritische CO2-installatie van 130 kW, samengebouwd in een geluidwerende omkasting voor binnen opstelling, heeft dubbele zuig aansluiting voor twee verschillende verdampingstemperaturen (-30°C voor de vriescel en -40°C voor de vriestunnel) en is voorzien van heetgasontdooiing.

 

Het systeem beschikt over een dubbele platenwarmtewisselaar in parallelopstelling voor de condensatie van CO2 in het glycolcircuit. Ook is de installatie uitgerust met een desuperheater warmtewisselaar en noodkoelunit. De hydraulische leidingen zijn gemaakt van PPR-kunststof, terwijl de lagetemperatuur CO2 installatie gebruik maakt van koper leidingwerk.

Optimale koude ketting

Dankzij dit koelsysteem kunnen de productieruimtes bij NEVAMAR worden gekoeld, zonder onderbreking van de koudeketen. Iets dat van vitaal belang is bij de verwerking van verse vis en zeevruchten.

 

Daarnaast bevat deze installatie koudemiddelen met een zeer lage GWP-waarde (zelfs nul bij glycol en CO2), waardoor het systeem een hoge energie efficiëntie heeft én zeer goed toepasbaar is in warme klimaten. Zoals Andalusië.

Deel dit project

             

Bekijk ook

deze projecten