Oog voor de regio

Sociale betrokkenheid

Als organisatie is Keyter Intarcon Nederland niet los te zien van onze omgeving. We zijn betrokken bij maatschappelijk welzijn in de buurt en de regio. We vinden het dan ook belangrijk om iets terug te doen voor onze regio, die ons dagelijks inspireert. 

 

We zijn een soort buren. Althans, zo voelt het. We willen een actieve en bewuste bijdrage aan onze omgeving en dat doen we door sponsoring en andere projecten.

Sport

Sport is onlosmakelijk verbonden met gezondheid. Niet alleen de gezondheid van onze medewerkers, maar die van iedereen. Daarom sponsoren we verschillende sportclubs, faciliteren we een gezonde levensstijl van onze medewerkers en zijn we nauw betrokken bij het fysieke – en mentale welzijn van mensen om ons heen.

Onderwijs

Om mee te helpen het personeelstekort terug te dringen én het aantrekkelijker maken van onze branche, willen we jongeren kennis laten maken met onze wereld. Zo kunnen zij met een goedgevulde rugzak het werkveld betreden en zijn zij de nieuwe technici van de toekomst.

 

We zijn op dit moment in gesprek met diverse onderwijsinstellingen in de regio om samenwerkingsverbanden, gastcolleges en andere projecten op te zetten.

Ideeën?

Heb je zelf ideeën voor een regionaal project? Of wil je helpen door iets bij te dragen? Dat kan. Mail ons op kantoor@keyter-intarcon.nl, zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.