Integriteit

voor transparant werken

Wij danken ons succes niet alleen aan ons DNA en onze kerncompetenties bij de uitvoering van onze projecten, maar ook aan onze integriteit en ethisch handelen. In onze bedrijfsonderdelen staan wij voor integer zakendoen, zowel intern als extern.

 

Door middel van interne communicatie, trainingen en presentaties schenken wij intensief aandacht aan de bedrijfscultuur om medewerkers bewuster te maken van ethische regels, het voldoen aan de wet- en regelgeving in ons land en het risicomanagement bij de samenwerking met onze klanten. We kennen verschillende gedragsregels die de kaders aangeven voor het functioneren van onze organisatie

Gedragscode

De Gedragscode die we hebben opgesteld bevat de belangrijkste regels die wij volgen om eerlijk en rechtvaardig te ondernemen. Maar deze is ook van toepassing op iedereen die voor en met Keyter Intarcon Nederland B.V. werkt.

 

De gedragscode helpt te bepalen wat eerlijk en rechtvaardig is in het werk, naast de bestaande lokale wet- en regelgeving. De code maakt op heldere wijze de verbinding met diverse bestaande beleidsstukken en regelingen, zoals de omgang met geschenken en uitnodigingen, het beleid voor bestrijding van omkoping en corruptie, het beleid voor mensenrechten en de regeling ongewenst gedrag.

 

Daarnaast stelt Keyter Intarcon Nederland B.V. al haar medewerkers ten alle tijden in staat vermoedens van misstanden bespreekbaar te maken.